Quản Trị Công Việc Thông Minh Với BizMax

 Giúp các phòng ban, nhân sự làm việc hợp tác vui vẻ, linh hoạt

Làm được nhiều nhiệm vụ với thời gian ngắn hơn.

QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC
Tưởng Không Khó Mà Khó Không Tưởng…

Khó khăn trong quản trị công việc và quản trị con người

Không tạo ra tương tác với nhiệm vụ nhiều nhân sự tham gia.

 Quên việc, bỏ sót việc.. khiến sếp – nhân viên đều mệt mỏi

Khó theo dõi tiến độ công việc đặc biệt là các dự án

Hiệu suất ảnh hưởng bởi quản trị phân tán, không tập trung

Quản Trị Công Việc Bizmax Có Gì Cho Bạn?
1. Lợi Ích Với Nhà Quản Trị

Quản trị bao quát, tiết kiệm thời gian

Phân bổ nguồn nhân lực hiệu quả

Phát hiện kịp thời điểm nóng, hỗ trợ khi cần thiết

Thúc đẩy công việc hoàn thành đúng thời hạn

Đánh giá chính xác năng lực của từng nhân sự

Demo Một Số Màn Hình Quản Trị Công Việc

1. Tạo nhiệm vụ mới

2. Theo dõi công việc của các phòng ban

3. Chuyển trạng thái công việc sau khi tiếp nhận

Sếp Hài Lòng – Nhân Viên Hạnh Phúc!

Trải nghiệm tính năng giao việc khoa học cùng Bộ giải pháp quản trị thông minh từ Bizmax!

Đầu tư ngay để gặt hái thành tựu ấn tượng!

0888 560 001